Prorektorkou Masarykovy univerzity se stala manželka premiéra

Součástí vedení Masarykovy univerzity v Brně se ve čtvrtek stala Jana Fialová, manželka premiéra Petra Fialy (ODS). Právě Fiala v minulosti školu po dvě období vedl jako rektor. Fialovou jmenoval současný rektor Martin Bareš do funkce prorektorky pro záležitosti studentů a vnější vztahy. Vedením tohoto prorektorského portfolia byla pověřena, informovala škola.

Fialová vystudovala systematickou biologii a ekologii na brněnské přírodovědecké fakultě. Později se odborně zabývala prevencí neinfekčních a infekčních chorob, výchovou ke zdraví a zdravému životnímu stylu, specializuje se také na hygienu práce. Působí na Ústavu veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na lékařské fakultě také byla proděkankou pro záležitosti studentů.

Bareše akademický senát začátkem dubna zvolil rektorem pro období od září 2023 do srpna 2027. Funkci obhajoval a byl jediným kandidátem. Uvedl, že v druhém funkčním období chce mít v týmu více žen. Kromě Fialové přizval také Moniku Jandovou z ekonomicko-správní fakulty.

„Dlouhodobě zastávám názor, že by v řídících orgánech Masarykovy univerzity měly mít větší zastoupení ženy. Tuto personální politiku se snažím uplatňovat například i ve správní radě Masarykovy univerzity a věřím, že akademický senát MU můj záměr podpoří,“ uvedl v dubnu Bareš.